0
Your Cart
0
Your Cart

GDPR – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Компанията събира и съхранява тези персонални данни на своите клиенти, които са необходими за предоставяне на услуги и изпълнение на точки по договори или споразумения.

За да бъде сключен договор с цел покупко-продажба, от клиента се изисква да предостави следните лични данни:

  • име, фамилия.
  • телефони за контакти – мобилен или стационарен.
  • адрес на електронната поща – e-mail.
  • адрес за доставка на съответната стока, закупена от продавача.
  • адрес на актуалното местожителство на купувача.

Персоналната информация, предоставена от клиента, може да се използва за следните цели:

  • идентифициране на страните в рамките на сключени споразумения и договори.
  • предоставяне на специализирани услуги на клиентите.
  • връзка с клиентите относно уведомления, запитвания и предоставяне на информация, свързана с предлаганите услуги от компанията.

Във всеки един момент след сключването на договор между продавача и купувача, личните данни, предоставени от купувача, могат да бъдат променени или допълнени.

Компанията се задължава да вземе всички необходими организационни и технически мерки, за да защити поверителността на персоналната информация на клиента. Това се отнася за случаите на неправомерен или случаен достъп до личните данни на клиента, тяхното унищожаване, промяна, копиране или разпространение от трети лица, без да е дадено писмено разрешение за това.